Golf Courses Ranking 2021
SAMOA
3
Golf Courses

BEST GOLF COURSES RANKING TOP 10 SAMOA

Samoa

1. Le Penina Golf Course

Aiga-i-le-Tai - Faleolo

Samoa

2. Faleata Golf Course

Tuamasaga - Vaitele

Samoa

3. Royal Samoa Golf Course

Tuamasaga - Apia